PONUDA SEDMICE

BEŽIČNI SOBNI TERMOSTAT SA LCD ABR 320 set

  • mogučnost regulacije grijanja ili hladjenja
  • dvije pozicije kontrole sa ON/OFF

ABR320 SET bežični sobni termostat se koristi samo za grijanje ili hlađenje.
Sistem služi za održavanje odabrane sobne temperature.
Upotreba:

  • Stambene zgrade
  • Apartmani
  • Poslovni prostori

Može biti u spoju sa

  • termalnim ventilima
  • plinski ili uljni plamenici, peći na pelet, termoblokovi na električnu energiju
  • ventilatorima
  • pumpama

Funkcije

ABR300 SET termostat ima odvojene izlaze samo za grijanje ili hlađenje. Termostat reguliše sobnu temperaturu s ugrađenim senzorom i održava set sa isporukom upravljačkih naredbi. Prebacivanje je 0,5 ° C.